Historie Kdyňské kuželny

Hned po založení kuželkářského oddílu v roce 1957 začali kuželkáři uvažovat o výstavbě nové dvoudráhy. Výstavba byla zahájena formou akce„Z“ v roce 1960. Celá akce trvala 4 roky a bylo odpracováno více než 3500 brigádnických hodin. V září roku 1964 došlo k slavnostnímu otevření tehdy moderní dvoudráhy. Povrch těchto drah byl asfaltový, kuželky se stavěly ručně a topilo se v kamnech. O automatické stavění kuželek jsme se začali zajímat v roce 1972. Instalace nových automatů se podařila v říjnu roku 1975. Automaty na dně dráhy stály tehdy 150.000 Kčs. Současně bylo vybudováno ústřední topení a postavena kotelna. Brigádnicky jsme topili 20 let. V roce 1978 byl položen první sadurit, který vydržel bohužel necelé 4 roky – tj. do roku 1982. Tehdy druhý položený sadurit vydržel až do zbourání dvoudráhy. Konec 70.let přinesl i první plány na čtyřdráhu a v patře hernu na stolní tenis. Roky ale bohužel utíkaly. V roce 1993 jsme přešli pod křídla České obce sokolské. Roku 1995 jsme v kuželně začali topit plynem, sokolové předělali kotelnu v sokolovně i na kuželně. Jelikož automaty začínali dosluhovat, požádali jsme o finanční dotaci ČOS. Vyřizování této dotace trvalo několik let a rekonstrukce elektroniky se podařila až v roce 2001. A opět čas plynul. K velkému zvratu došlo v roce 2009, kdy celý areál přešel pod správu města Kdyně. "Sokolíci" se tomuto předání bránili téměř deset let. A hned v roce 2009 město požádalo o finanční dotaci od Evropské unie na rekonstrukci celého areálu včetně kuželny. Rekonstrukce byla zahájena 1.4.2011 a k slavnostnímu otevření nové 4dráhy došlo v prosinci 2011. Za 47 sezon na dvoudráze jsme dosáhli mnoho sportovních úspěchů. Muži hráli na konci 70.let českou národní ligu, ženy hrály ligu od konce 80.let. Dorost v sezoně 1999-2000 startoval v první lize. Můžeme se pochlubit tituly Mistr okresu, kraje a máme i medaile z mistrovství republiky. Na kuželně nám vyrostl reprezentant Viktor Pytlík, který má ve své sbírce medaile z Mistrovství světa a je dokonce i držitelem titulu mistra světa v juniorské kategorii dvojic. V současnosti mu schází dva starty aby docílil „stovky“ za českou reprezentaci. Závěrem musím poděkovat těm, kteří se zasloužili jak o vybudování staré dvoudráhy, tak i těm za vybudování nového areálu. Ať nám to i v dalších letech dobře koulí.

Za oddíl Jaroslav Löffelmann.